Elektrisk fisk

Vår mormyride (elefantfisk), som vi hadde med på Telemuseet er tilbake i butikken i fin form. Her er en video hvor du kan høre lyden av kommunikasjons – og navigasjonssystemet dens.