Cellulose spiller på Pøkk, Blæst, Trondheim 29.mars 2011.

 

Cellulose: Duo of acoustic and digital didjeridu. The didjeridu used
as a transcending tool for connecting the inner self to noise.

Arnfinn Killingtveit: Programming

Audun Eriksen:Didjeridu

 

Cellulose opptrer som Audun Eriksen og Arnfinn Killingtveit.  Urtidsinstrumentet didgeridoo møter det transinstrumentale musikkredskapet ‘bærbar datamaskin’, hvor man gjennom såkalt mykvareabstrahering benytter skreddersydd programvare til å påvirke lydbølger uavhengig av hva fysiske lover måtte ha å si om hvordan man egentlig kan behandle lufttrykkvibrasjoner i et heller luftig medium.  Live improvisasjon møter tids- og frekvensanalysestyrte lydmanipulasjoner møter generative lydstrukturer møter intersosial tilbakeføring av soniske metaforer møter steinaldermennesket møter det transhumane osv.  Urtidsbasun møter kontemporær elektroakustika.  Trerør og datastøy.  Den komplette oppsummering av musikkhistorien sålangt, vil noen (men antakelig ikke veldig mange) hevde.  *Cellulose* (C_6 H_10 O_5 )_n , også kalt *kostfiber*, er et polysakkarid.