Epostvarsel og twitter for sjeldne fugler på artsobs

Få varsel og navigasjonslenke til din mobil  straks en sjelden fugl blir observert.

Oppdateringer:

08.04.2017:

Lagt til banliste for å få bort en del vanlige arter. Epostvarsel er ikke lenger aktivt, men twitter fungerer. Jobber med å få samme system til å poste til “Band” mobil-app.

Twitter: Følg @artsobsfeed. https://twitter.com/artsobsfeed

 

24. april 2015: Jeg må nå ta ned tjenesten en stund mens artsobs oppgraderes. Etter lansering av nye artsobs på onsdag den 29. april må jeg finne tid til å se på den nye koden og programmere om på mine script. Det er mulig det tar litt tid, men planen er å fortsette mine oppdateringstjenester såfremt ikke det er lagt inn tilsvarende funksjoner i nye artsobs.

15 feb. 2014: En del bomber i det siste som skyldes skrivefeil. Totoppskarv, tykknebbsanger, bobolink etc. Dette skyldes at observasjonen er lagt inn med skrivefeil på artsobs. Skriptet mitt har så skannet siden før feilen er rettet. Om man følger lenken fra varselset eller twitter så er den gjerne rettet til riktig art.

Har vært litt nedetid på server i det siste. Dette skyldes ombygging på Ørland Våtmarkssenter og håndverkere som trekker ut kontakter… Det blir snart bedre, og jeg har nå varsling hvis server går ned.

 

Jeg har nå laget et en varslingstjeneste for artsobservasjoner, fugler. Mulig artsdatabanken vil legge til en slik tjeneste snart selv, men i mellomtiden kan du evt. bruke min. Dette er ikke gjort på oppdrag fra artsobs eller artsdatabanken, men helt på eget initiativ. Poenget med tjenesten er å kunne få et varsel der du befinner deg så snart noe er lagt ut på artsobs og det er jo mest effektivt om det kobles opp mot  mobil.  Sammen med en kort melding om art, lokalitet og dato ligger det en lenke til observasjonen på artsobs for mer info og dessuten en navigasjonslenke til Google Maps. Setter du opp et epostabonnement på en smarttelefon så trenger du bare trykke på navigasjonslenken for å bruke gps-navigering til observasjonslokaliteten.

Kommentarer ønskes.

dsc_0172

 

Håper dette tiltaket kan styrke artsobs ved å få folk til å legge inn sine obs raskere.

Twitter: Følg @artsobsfeed.  Der postes det for hele Norge:

https://twitter.com/artsobsfeed

Har også satt opp en egen twitterstrøm for Ørland:

https://twitter.com/vaatmark

Epost:

Gå til Google gruppen dagens fugl :

https://groups.google.com/forum/#!forum/dagensfugl

Bli medlem (gruppen er åpen).

trykk join group
velg; email ; send me an email for every new message

I egen konto i gmail; klikk på pila øverst til høyre i ei melding; velg “Filtrer eposter som denne”.

Filtrer epostene slik at du får de du vil ha og de andre går i søpla. Du kan bruke emnefeltet til dette.  Ikke markér de som spam, men putt de i søpla. Du er ikke nødt til å ha en gmail adresse for å være medlem, men det er viktig å ha muligheter for filtrering ellers blir det veldig mye mail. Gmail har gode filtreringsmuligheter.  Om du filtrerer på emnefelt har du 49 abonnement for fylker/havområder  å velge mellom som du kan kombinere slik du vil.

 • Fuglevarsel Øs
 • Fuglevarsel Øs Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Ak
 • Fuglevarsel Ak Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Os
 • Fuglevarsel Os Sjeldenheter
 • Fuglevarsel He
 • Fuglevarsel He Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Op
 • Fuglevarsel Op Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Bu
 • Fuglevarsel Bu Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Ve
 • Fuglevarsel Ve Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Te
 • Fuglevarsel Te Sjeldenheter
 • Fuglevarsel AA
 • Fuglevarsel AA Sjeldenheter
 • Fuglevarsel VA
 • Fuglevarsel VA Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Ro
 • Fuglevarsel Ro Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Ho
 • Fuglevarsel Ho Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Ns
 • Fuglevarsel Ns Sjeldenheter
 • Fuglevarsel SF
 • Fuglevarsel SF Sjeldenheter
 • Fuglevarsel MR
 • Fuglevarsel MR Sjeldenheter
 • Fuglevarsel ST
 • Fuglevarsel ST Sjeldenheter
 • Fuglevarsel NT
 • Fuglevarsel NT Sjeldenheter
 • Fuglevarsel No
 • Fuglevarsel No Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Tr
 • Fuglevarsel Tr Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Fi
 • Fuglevarsel Fi Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Sv
 • Fuglevarsel Sv Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Jm
 • Fuglevarsel Jm Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Nn
 • Fuglevarsel Nn Sjeldenheter
 • Fuglevarsel Hele Norge LRSK status
 • Fuglevarsel Hele Norge Sjeldenheter Sortert etter regional status
 • Fuglevarsel Hele Norge Sjeldenheter, bare NSKF arter

Listene med bare fylkeskode poster arter i fet skrift og sjeldnere.  Listene med  “fylkeskode Sjeldenheter” poster arter i rød  skrift. Alt er sortert på regional status.

Kan være lurt å bruke en egen adresse som mottager til dette slik at du kan sette den opp til å varsle mer agressivt og hyppig enn når du mottar annen epost (dette er jo høyprioritert info). Det vil være maks 10 minutter mellom at en observasjon blir lagt ut på artsobs og til mailen sendes ut.

Sjekk spam-mappa i starten dersom du ikke mottar meldinger.   Legg adressen dagensfugl(at)adoptabird(dot)net  i adresseboka så slipper du det.

Sett mobilen din til å sjekke adressen du bruker hvert 10. minutt, eller bruk “push” om din leverandør støtter det og legg til en egen varsellyd så burde du ha det klart.

Teknisk info: Et skript som kjører på Ørland Våtmarkssenters  server  “skraper” nettsida hvert 10. minutt og sender ut nye rariteter pr epost. Jeg bruker linuxprogrammene wget, curl, sed, awk, diff  og mutt  i BASH-skript, i den debianbaserte distribusjonen Crunch-bang linux.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *