Der ingen skulle tru at nokon kunne boote

Kort om prosjektet:

Prosjektet består i å samle inn gamle PC’er,  reinstallere de med Linux, bruke de i en installasjon, og etterpå gi de bort gratis. Utgangspunktet for prosjektet er at Microsoft avslutter support for operativsystemet Windows XP i april 2014. Maskiner som kjører XP etter dette vil ikke kunne regnes som trygge og vil oftest være for svake til å kjøre Windows 7 eller 8.  En reinstallering med Linux vil gjøre maskinen trygg og rask nok til å brukes til vanlig kontorarbeid,  surfing og lett media. Har du en maskin du ikke bruker og vil  donere den til et godt formål så ta kontakt! Støttet av norsk kulturråd.

Gi de heller til oss…

Prosjektbeskrivelse “Der ingen skulle tru at nokon skulle boote”

I anledning Microsoft’s opphør av støtte til operativsystemet “windows xp” 8. april 2014 forventes gjenbruksstasjonene å motta et “berg” av kasserte datamaskiner som brukere ikke lenger finner trygge. Vi vil kontakte  intitusjoner og private  som har eldre pc-er  og spørre om de vi donere maskiner. Maskinene bli reinstallert med en “lett” linuxversjon (lubuntu e.l.) og vil være fullt funksjonelle kontor – eller internett/surfe – maskiner som vil motta sikkerhetsoppdateringer i overskuelig fremtid. Maskinene vil først bli brukt til en oppstandelses-performance (arbeidstittel “Der ingen skulle tru at nokon skulle boote”) med sitt nye operativsystem og vil så bli gitt bort til interesserte. Det kan være institusjoner, idealistiske prosjekter eller privatpersoner med beskjedne systemkrav. Vi ser det også som positivt å spre open source teknologi og vise vei for vanlige brukere i fri programvare.

München har et lignende prosjekt gående:

http://lubuntublog.blogspot.no/2013/06/munchen-goes-lubuntized.html

Tekniske detaljer:

Siden maskinene som blir donert til prosjektet mest sannsynlig vil innholde sensitiv informasjon på harddisk må det tilbys en betryggende måte å behandle dette på. Vi tenker oss en datalab på NTNU som kan tilby network-boot slik at harddisker kan «wipes»/overskrives under godkjente forhold og nye system kan installeres på alle maskinene samtidig alt via nettverksoppkobling. Vi ser for oss ca. 50 maskiner i hver gruppe. Og ønsker å gjenta konseptet dersom vi får mange maskiner, evt. tilby prosjektet til flere byer i Norge.Institutt for data og informasjonskunnskap ved NTNU ved professor Letizia Jaccheri er positive til prosjektet og vil stille med teknisk assistanse.

Slett data selv:

Avhengig av hvor sensitive data du har på pc’en kan du velge mellom forskjellige løsninger. Om du bare sletter filer eller  formaterer harddisken så er det relativt lett å gjenopprette data. Hvis du har sensitive data så bør du “wipe” disken. D.v.s. skrive over alle deler av disken med nuller eller tilfeldig data.

Her er en oppskrift på hvordan man wiper data med en ubuntu live-cd. Det finnes mange andre måter. Obs. dette kan ta lang tid (fra noen timer til flere døgn) , men du trenger ikke foreta deg noe underveis. Finn et rom hvor pc’en kan jobbe uten å forstyrre. Dette er noe du uansett bør gjøre før du kaster, gir bort, eller selger en pc.  Om du bruker programmet “wipe” så kan du velge hvor mange ganger disken skal skrives over. Det tar selvfølgelig veldig mye lengre tid å skrive over 7 ganger enn én gang, men de fleste mener én gang er nok.

http://audun.teks.no/wordpress/hvordan-slette/
Om selve performance’en:

Programmet Pure Data kjører enkel analyse av innkommende lyd og syntetisering av egen lyd basert på relativt enkle parametre, en maskin oppfatter en tone, spiller en harmoni av denne tilbake. Lengde på innkommende lyd påvirker lengde på utkommende lyd, samt forsinkelse av utkommende lyd. Slik vil det oppstå en slags økologi av datamaskiner, de vil få en mer kompleks adferd ved å opptre i fellesskap, a la cellulære automata. De vil synge sin egen generative oppstandelses-seremoni. De 50 maskinene (++) monteres mest mulig selvstendig. Altså at interne lydkort benyttes og maskinene styres via nettverksoppkobling slik at lyden er spatial, og forandrer seg for betrakteren som beveger seg i rommet.

 

Planlagt visning/distribusjon:

Visning av prototype vil skje ved Meta.morf 2014 i Trondheim.

Senere visninger i Trondheim vil bli planlagt i samarbeid med Letizia Jaccheri ved NTNU.

Maskinene som er brukt i visningene vil etterpå bli gitt bort. Ta kontakt om du ønsker en gratis PC med GNU/Linux. Idealistiske formål vil bli prioritert.

 

 

One thought on “Der ingen skulle tru at nokon kunne boote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *