Frasering

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Frasering, underkategorier:

Konsis:

Arten gjentar den samme strofen hele tiden med minimal variasjon. 

Eksempel: Gjøk (Cuculus canorus), bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Løs: 

Arten mangler gjenkjennelige motiv og sangen er en strøm av improvisasjon.

Eksempel: Sanglerke (Alauda arvensis), jernspurv, (Prunella modularis)

Variabel:

Arten har tilløp til motiv, men disse er variable. Motivet kan f.eks. være en tilbakevendende del av sangen, men fremføres med små variasjoner.

Eksempel: Tornsanger (Sylvia communis), 

Repetativ:

Arten kjennetegnes ved å gjenta deler av sangen, mens andre deler av den improviseres.

Eksempel: Måltrost (Turdus philomelos), rødvingetrost (Turdus iliacus).

Individuell:

Hvert individ har sin egen strofe som ofte gjentas likt hver gang, men hos andre individer av arten er strofen forskjellig (men har oftest mange likhetstrekk).

Eksempel: To forskjellige sivspurv (Emberiza schoeniclus).

Eksempel: To forskjellige kjøttmeis (Parus major).

Konkluderende eller ikke:

Hver sangstrofe avsluttes med en konklusjon, eller mangler dette helt (løvsanger).

Eksempel: Bokfink (Fringilla coelebs), løvsanger (Phylloscopus trochilus).

Segmentert:

Strofen består av klart atskilte deler hvor delene gjentas i samme rekkefølge hver gang.

Eksempel: Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus), Storfugl (Tetrao urogallus).

Neste kategori:Fuglesangkategorisering: 3. Klangfarge

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier