Fuglesang- en analytisk tilnærming

1: Hovedkategorier

Disse sidene er ikke ment som en gjennomgang av viktige arter, men som et hjelpemiddel for å trene opp evnen til å analysere, huske og sammenligne fuglesang. Hver art kan være i flere kategorier samtidig.

 

Frasering

Her menes formen på strofen/sangen. Noen arter synger likt hver gang, andre varierer hele tiden.

Klangfarge

Sprø, hard, myk, fløytende, skurrende etc. Hvordan du vil beskrive tonen/lyden som sangen består av.

Tonehøyde

Hvor ligger sangen i registeret? Noen arter spenner høyt til lavt, mens andre ligger på en fast enkelttone.

Tempo

Hastighet og variasjoner i hastighet innad i en strofe, eller mellom arter.

Rytme

Uavhengig av tempoet så kan rytmen være stakkato, jevn, metrisk etc.

Hermelyder

Mange arter hermer andre arter.  Hos noen består sangen nesten bare av hermelyder, mens andre bare krydrer sin egen sang. For å kjenne igjen hermelydene trenger du å kunne en del av artene som blir hermet, men arter som hermer har også andre kjennetegn.

Varighet

Hvor lenge varer hver strofe, hvor lange er pausene i forhold til strofene?

Øvingsoppgaver:

Du kan lage dine egne øvinsoppgaver på birdid.no.

Her er et eksempel på et oppgavesett med ørlandsarter.