Fuglesangoppgaver

Sang med enkel struktur:

Gransanger

Oppgave: Tegn sonogram

Bokfink

Oppgave: Tegn sonogram

Kjøttmeis

Oppgave: Tegn sonogram

Blåmeis

Oppgave: Tegn sonogram

Ringdue

Oppgave: Tegn sonogram

Gulspurv

Oppgave: Tegn sonogram

Løvsanger

Oppgave: Tegn sonogram


Sang med kompleks struktur:

Tre arter med fyldig klang:

Tegn sonogram også for disse, men bruk forenklet fremstilling. Fokuser på generelt uttrykk og spesielle hendelser i strofen eller mangel på disse.

Rødvingetrost

Oppgave: Lag sonogram/grafisk fremstilling. Hva skiller den fra måltrost og svarttrost?

Måltrost

Oppgave: Lag sonogram/grafisk fremstilling. Hva skiller den fra svarttrost og rødvingetrost?

Svarttrost

Oppgave: Lag sonogram/grafisk fremstilling. Hva skiller den fra måltrost og rødvingetrost?


Tre arter med spinkel, glassklar klang:

Tegn sonogram også for disse, men bruk forenklet fremstilling. Fokuser på generelt uttrykk og spesielle hendelser i strofen eller mangel på disse.

Rødstrupe

Oppgave: Lag sonogram/grafisk fremstilling. Hva skiller den fra jernspurv og gjerdesmett? Beskriv

Gjerdesmett

Oppgave: Lag sonogram/grafisk fremstilling. Hva skiller den fra jernspurv og rødstrupe? Beskriv

Jernspurv

Oppgave: Lag sonogram/grafisk fremstilling. Hva skiller den fra gjerdesmett og rødstrupe? Beskriv

Avsluttende oppgave

Til slutt kan du forsøke å gjette hvilket sonogram som hører til hvilket lydklipp. Last ned sonogrammene nedenfor, og ikke kikk på fasit før du har jobbet deg gjennom oppgavene….