Hermelyder

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Mye

Hermelyder utgjør en betydelig del av sangen

Eksempel: Myrsanger (Acrocephalus palustris) Ett individ kan herme opptil 80 forskjellige arter, og det spekuleres i om alle lydene i sangen er hermelyder (for en stor del afrikanske arter).

Beskjedent

Hermelydene flettes inn i egen sang uten å dominere.

Eksempel: Grønnsisik (Spinus spinus), måltrost (Turdus philomelos). Dette opptaket av grønnsisik inneholder herming av stillits, gråspurv og varslende troster mm. Måltrosten under imiterer b.l.a. spettmeis, nattergal, svarttrost, stillits, kjøttmeis, løvmeis.

Ingen

Hos noen få arter er mangelen på imitasjoner et feltkjennetegn. Eksempel: Bleksanger  (Iduna pallida)(IKKE pensum).

 

Neste kategorgi: Fuglesangkategorisering: 8. Varighet

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier