Klangfarge

Tilbake til:Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Klangfarge

Kanskje den vanskeligste kategorien å få tak på som nybegynner. Her kommer vi ofte til kort når det gjelder vokabular og oppfattelse blir veldig subjektiv.

Skjør/glassklar

Klangen er tonal og klokkeklar, men mangler fylde.

Eksempel: Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes), jernspurv (Prunella modularis), rødstrupe

Fyldig

Tonen er myk og behagelig, ikke stikkende eller skjærende.

Eksempel: Svarttrost (Turdus merula), dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Vibrerende

Tonen er skjelvende. Hos noen arter er skjelvingen rask og vi oppfatter tonen som rullende, eller den kan være treg og “gyngende”.

Eksempel: Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago),  hagesanger (Sylvia borin).

Sprø/overtonerik

Tonen er “rusten” og uren. Man kan oppfatte toner, men om man prøver å plystre de vil det oppleves som veldig fjernt fra originalen.

Eksempel: Gulspurv (Emberiza citrinella), sivspurv  (Emberiza schoeniclus).

Metallisk

Tonen kan være fyldig men har likevel en “stikkende” karakter som gjør den mindre rund.

Eksempel: Kjøttmeis (Parus major), vierspurv (Emberiza rustica).

Neste hovedkategori:Fuglesangkategorisering: 4. Tonehøyde

Tilbake til:Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier