Tempo

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Tempo

Sakte/Raskt

Svarttrostens rolige tempo skiller den fra den litt mer stressede duetrosten

Variabelt

Sangen har stort spenn i tempo 

Eksempel: Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus), rødstrupe (Erithacus rubecula).

Metrisk

Tempoet er jevnt

Eksempel: Gransanger (Phylloscopus collybita).

Aksellererando

Strofen øker i tempo.

Eksempel: Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix), Trelerke (Lullula arborea).

Ritardando

Sangenstrofen avtar i hastighet.

Eksempel: Gråspett (Picus canus).

Neste hovedkategori: Fuglesangkategorisering: 6. Rytme

Tilbake til: Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier