Tonehøyde

Tilbake til:Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier

Tonehøyde

Høy/lys

Sangen ligger i det høye registeret

Eksempel: Fuglekonge, gråfluesnapper

Lav/mørk

Sangen ligger i det lave registeret

Eksempel: Hubro, Ringdue

Stigende

Frasen stiger i tone

Eksempel: Storspove

Fallende

Frasen synker i tone

Eksempel: Gråspett, granmeis

Registerspenn

Spennet mellom høyeste og laveste tone kan være nyttig for artsbestemmelsen. Noen har et lite spenn (jernspurv) mens andre har stort (rødstrupe).

Neste hovedkategori:Fuglesangkategorisering: 5. Tempo

Tilbake til:Fuglesangkategorisering: 1. Hovedkategorier